Rutavdrag

Hur rut- och rotavdrag fungerar

Hos oss kan du använda rutavdrag. Du ansöker inte själv om det utan vi som utför arbetet gör det. 

Det innebär att vi drar av en del av arbetskostnaden redan på fakturan och sköter kontakten med Skatteverket. Har du använt rut- eller rotavdrag tidigare räknas de samman och summan som kan nyttjas är totalt 50 000 kronor per år och person. Om du är berättigad till rutavdrag beror på hur mycket skatt du betalat in under året och om du nyttjat andra avdrag. (Källa: Skatteverket)


Vem är berättigad till rutavdrag?

För att du ska kunna utnyttja rutavdraget för våra tjänster måste det uppdrag vi åtar oss utföras i din bostad.

Du kan få rutavdrag för arbeten utförda i dina föräldrars bostad om det är du som betalar för tjänsten. Däremot kan inte en förälder få skattereduktion om han eller hon köper ruttjänster i en bostad där barnen bor.

Exempel på tjänster som är godkända för rutavdrag:

  • Barnpassning
  • Flyttjänster
  • IT-tjänster
  • Kläd-och textilvård
  • Personlig hjälp och omsorg
  • Städ-och rengöringsarbeten
  • Snöskottning
  • Trädgårdsarbete

(Källa: Skatteverket)